Class Representation

Region
All
Faction
All

Class Representation 2v2 - Based on 7605 players

# Class Spec Name % (Count)
1 Paladin Paladin Holy Paladin 9.66% (735)
2 Rogue Rogue Assassination Rogue 9.02% (686)
3 Warlock Warlock Destruction Warlock 7.69% (585)
4 Demon Hunter Demon Hunter Havoc Demon Hunter 7.18% (546)
5 Mage Mage Fire Mage 6.90% (525)
6 Druid Druid Restoration Druid 5.83% (443)
7 Monk Monk Windwalker Monk 5.77% (439)
8 Monk Monk Mistweaver Monk 5.60% (426)
9 Death Knight Death Knight Unholy Death Knight 4.48% (341)
10 Priest Priest Discipline Priest 3.85% (293)
11 Paladin Paladin Retribution Paladin 3.80% (289)
12 Priest Priest Shadow Priest 3.67% (279)
13 Druid Druid Balance Druid 2.72% (207)
14 Shaman Shaman Restoration Shaman 2.71% (206)
15 Warrior Warrior Arms Warrior 2.56% (195)
16 Shaman Shaman Elemental Shaman 2.41% (183)
17 Rogue Rogue Outlaw Rogue 1.80% (137)
18 Warrior Warrior Fury Warrior 1.50% (114)
19 Druid Druid Feral Druid 1.42% (108)
20 Hunter Hunter Survival Hunter 1.24% (94)
21 Hunter Hunter Beast Mastery Hunter 1.24% (94)
22 Priest Priest Holy Priest 1.20% (91)
23 Death Knight Death Knight Frost Death Knight 1.09% (83)
24 Rogue Rogue Subtlety Rogue 0.87% (66)
25 Paladin Paladin Protection Paladin 0.71% (54)
26 Shaman Shaman Enhancement Shaman 0.67% (51)
27 Druid Druid Guardian Druid 0.66% (50)
28 Mage Mage Frost Mage 0.63% (48)
29 Death Knight Death Knight Blood Death Knight 0.59% (45)
30 Monk Monk Brewmaster Monk 0.58% (44)
31 Mage Mage Arcane Mage 0.54% (41)
32 Demon Hunter Demon Hunter Vengeance Demon Hunter 0.43% (33)
33 Warlock Warlock Demonology Warlock 0.33% (25)
34 Warrior Warrior Protection Warrior 0.32% (24)
35 Warlock Warlock Affliction Warlock 0.24% (18)
36 Hunter Hunter Marksmanship Hunter 0.09% (7)

Class Representation 3v3 - Based on 7605 players

# Class Spec Name % (Count)
1 Paladin Paladin Holy Paladin 9.66% (735)
2 Rogue Rogue Assassination Rogue 9.02% (686)
3 Warlock Warlock Destruction Warlock 7.69% (585)
4 Demon Hunter Demon Hunter Havoc Demon Hunter 7.18% (546)
5 Mage Mage Fire Mage 6.90% (525)
6 Druid Druid Restoration Druid 5.83% (443)
7 Monk Monk Windwalker Monk 5.77% (439)
8 Monk Monk Mistweaver Monk 5.60% (426)
9 Death Knight Death Knight Unholy Death Knight 4.48% (341)
10 Priest Priest Discipline Priest 3.85% (293)
11 Paladin Paladin Retribution Paladin 3.80% (289)
12 Priest Priest Shadow Priest 3.67% (279)
13 Druid Druid Balance Druid 2.72% (207)
14 Shaman Shaman Restoration Shaman 2.71% (206)
15 Warrior Warrior Arms Warrior 2.56% (195)
16 Shaman Shaman Elemental Shaman 2.41% (183)
17 Rogue Rogue Outlaw Rogue 1.80% (137)
18 Warrior Warrior Fury Warrior 1.50% (114)
19 Druid Druid Feral Druid 1.42% (108)
20 Hunter Hunter Survival Hunter 1.24% (94)
21 Hunter Hunter Beast Mastery Hunter 1.24% (94)
22 Priest Priest Holy Priest 1.20% (91)
23 Death Knight Death Knight Frost Death Knight 1.09% (83)
24 Rogue Rogue Subtlety Rogue 0.87% (66)
25 Paladin Paladin Protection Paladin 0.71% (54)
26 Shaman Shaman Enhancement Shaman 0.67% (51)
27 Druid Druid Guardian Druid 0.66% (50)
28 Mage Mage Frost Mage 0.63% (48)
29 Death Knight Death Knight Blood Death Knight 0.59% (45)
30 Monk Monk Brewmaster Monk 0.58% (44)
31 Mage Mage Arcane Mage 0.54% (41)
32 Demon Hunter Demon Hunter Vengeance Demon Hunter 0.43% (33)
33 Warlock Warlock Demonology Warlock 0.33% (25)
34 Warrior Warrior Protection Warrior 0.32% (24)
35 Warlock Warlock Affliction Warlock 0.24% (18)
36 Hunter Hunter Marksmanship Hunter 0.09% (7)

Class Representation RBG - Based on 7605 players

# Class Spec Name % (Count)
1 Paladin Paladin Holy Paladin 9.66% (735)
2 Rogue Rogue Assassination Rogue 9.02% (686)
3 Warlock Warlock Destruction Warlock 7.69% (585)
4 Demon Hunter Demon Hunter Havoc Demon Hunter 7.18% (546)
5 Mage Mage Fire Mage 6.90% (525)
6 Druid Druid Restoration Druid 5.83% (443)
7 Monk Monk Windwalker Monk 5.77% (439)
8 Monk Monk Mistweaver Monk 5.60% (426)
9 Death Knight Death Knight Unholy Death Knight 4.48% (341)
10 Priest Priest Discipline Priest 3.85% (293)
11 Paladin Paladin Retribution Paladin 3.80% (289)
12 Priest Priest Shadow Priest 3.67% (279)
13 Druid Druid Balance Druid 2.72% (207)
14 Shaman Shaman Restoration Shaman 2.71% (206)
15 Warrior Warrior Arms Warrior 2.56% (195)
16 Shaman Shaman Elemental Shaman 2.41% (183)
17 Rogue Rogue Outlaw Rogue 1.80% (137)
18 Warrior Warrior Fury Warrior 1.50% (114)
19 Druid Druid Feral Druid 1.42% (108)
20 Hunter Hunter Survival Hunter 1.24% (94)
21 Hunter Hunter Beast Mastery Hunter 1.24% (94)
22 Priest Priest Holy Priest 1.20% (91)
23 Death Knight Death Knight Frost Death Knight 1.09% (83)
24 Rogue Rogue Subtlety Rogue 0.87% (66)
25 Paladin Paladin Protection Paladin 0.71% (54)
26 Shaman Shaman Enhancement Shaman 0.67% (51)
27 Druid Druid Guardian Druid 0.66% (50)
28 Mage Mage Frost Mage 0.63% (48)
29 Death Knight Death Knight Blood Death Knight 0.59% (45)
30 Monk Monk Brewmaster Monk 0.58% (44)
31 Mage Mage Arcane Mage 0.54% (41)
32 Demon Hunter Demon Hunter Vengeance Demon Hunter 0.43% (33)
33 Warlock Warlock Demonology Warlock 0.33% (25)
34 Warrior Warrior Protection Warrior 0.32% (24)
35 Warlock Warlock Affliction Warlock 0.24% (18)
36 Hunter Hunter Marksmanship Hunter 0.09% (7)